Een goede coaching leidt tot een waardevolle bijdrage en meerwaarde voor zowel de medewerker als de organisatie. HR Zeeland richt de focus op het gedrag en het formuleren van concreet meetbare doelstellingen. Coachen houdt in dat je een medewerker, collega of team helpt werkgerelateerde doelen te verwezenlijken en zich verder helpt ontwikkelen. Als coach help je de ander leren. Niet door te onderwijzen, maar door te inspireren en te ondersteunen. Hierdoor wordt het zelfreflecterende en zelfsturende vermogen optimaal gestimuleerd.

Wilt u meer info of een afspraak maken mail dan naar HR Zeeland